Rojena 1940 v Ljubljani, maturirala 1958 na klasični gimnaziji v Ljubljani, 1962. diplomirala iz psihologije in pedagogike na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani, 1971 doktorirala iz psihologije z disertacijo »Struktura in determinante učnih navad naših učencev« na isti fakulteti, leta 1994  doktorirala iz pedagoških znanosti na Univerzi v Zagrebu na temo »Modeli didaktičnega izpopolnjevanja univerzitetnih učiteljev in sodelavcev«. Svoje znanje je vseskozi izpopolnjevala tudi s študijem v tujini; med drugim kot Fulbrightova štipendistka v ZDA (mednarodni program za razvoj učiteljev – 1966/67), na Pedagoškem inštitutu v Oslu (1965) in kot štipendistka DAAD v Nemčiji (1974).

Zaposlitve

  • 1965 –  na raziskovalnem oddelku Zavoda Republike Slovenije za šolstvo
  • 1965 – 1971 na Pedagoškem inštitutu Univerze v Ljubljani,
  • 1971 – 2005 na Filozofski fakulteti v Ljubljani
  • leta 1971 je bila izvoljena v docentko, leta 1977 v izredno profesorico in leta 1989 v redno profesorico za predmet pedagoška psihologija.

Nagrade in priznanja

  • 1990 Žagarjeva nagrada na področju šolstva
  • Veliko priznanje Filozofske fakultete
  • leta 2006 imenovana za zaslužno profesorico Univerze v Ljubljani
Advertisements